2021. december 5., vasárnap

Tájékoztatás rendkívüli szünet elrendeléséről

Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva
a PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA MESERÉT TAGINTÉZMÉNYBEN ( cím: 2721 Pilis, Kávai út 19. feladatellátási hely azonosítója: 002; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2021.12.06.-2021.12.11. közötti időszakban
a KISCSIKÓ csoport vonatkozásában rendkívüli szünetet rendel el.

Azon gyermekek akik 2021. december 2-án és december 3-án nem voltak a csoportban és igénybe kívánják venni az óvodát, azoknak csak ügyeletet tudunk biztosítani.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése és a fent idézett Korm. rendelet alapján, figyelemmel az Nkt. 30. § (5) bekezdésében foglaltakra, a Hivatal felügyeleti szerveként utasította a Hivatalt, hogy a nevezett Intézményben észlelt koronavírusos megbetegedések miatt gyakorolja az Nkt. 30. § (5) bekezdése szerinti jogkörét, és rendeljen el rendkívüli szünetet.

December 13-án hétfőn jöhetnek az érintett gyermekek ismét az óvodába.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét! Megértésüket köszönjük!
Orbán Péterné
intézményvezető

Nincsenek megjegyzések: