2021. november 16., kedd

 

Tájékoztatás az iskolakezdés halasztásával (óvodában maradás) 
és a hat éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban
a 2022/2023 tanévre vonatkozóan


Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba (augusztus 31-ig a 6. életév betöltése) lépő gyermek még egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön. Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek 6 éves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő a Hivatal döntésének véglegessé válása után nem változtathatja meg szándékát. Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni. 

Ha a szülő 2022. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai  Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai  nevelésiben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni.

A részletes tájékoztató és 2021. december végétől a kéreleműrlap az Oktatási Honlapján érhető el:
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/Tankötelezettség korábbi megkezdése

Elérhetőségek:
levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
e-mail:              ovoda@oh.gov.hu
telefon:             (+36-1)374-2310; (+36-1)374-2414; (+36-1)374-2268; (+36-1)374-2404

Kérelmező: a kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.
A kérelem tartalma: a javasolt kéreleműrlap már 2021. december végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján. (www.oktatas.hu)
A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékletet csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvodai fejlettségi napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről. 
Határidő: A kérelmeket 2022. január 18-ig lehet benyújtani. A január 18-i határidő lejártát követően benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal még méltányossági alapon sem fogadhatja be.

A kérelem beküldése:
  • az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül elektronikus úton, VAGY 
  • a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal Budapest 1982
A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni!Nincsenek megjegyzések: