2020. április 2., csütörtök

Adatkezelési tájékoztató a 2020. évi beiratkozáshoz


Adatkezelési tájékoztató a 2020. évi beiratkozáshoz
Tájékoztatjuk, hogy gyermeke nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, társadalombiztosítási azonosító jelét, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát, továbbá szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét és telefonszámát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41.§ (4) pontja alapján jogszerűen tarthatjuk nyilván és kezelhetjük. Az adatkezelés időtartama a törvény 41.§ (10) pontja alapján a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig lehetséges, azt követően a nyilvántartott adatokat töröljük.
Email címét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezelhetjük hozzájárulása visszavonásáig, illetve legkésőbb a gyermek jogviszonyának megszűnéséig.
Kérjük, hogy amennyiben a beiratkozáshoz szükséges adatokat, iratokat email útján juttatja el intézményünk részére, akkor az alábbi szöveget mindenképpen tüntesse fel a levelében:

„Alulírott egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a lent nevezett adatkezelő elektronikus levélcímem (email cím) gyermekem intézményi felvételének lebonyolítása és az elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából kezelje.
Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesültem, továbbá tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor kérhetek tájékoztatást, valamint jelen hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és az információs önrendelkezési jogaim érvényesítése céljából az adatkezelő az alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozattal az önkéntes hozzájárulásom alapján kezelt személyes adataim törlését kérhetem.”


Adatkezelő neve:
Pilis Város Önkormányzata Pilisi Játékország Óvoda
Postai címe:
2721 Pilis Rákóczi út 42.
Email címe:
jatekorszag.ovoda@pilis.hu
Telefonszáma:
+3629696350

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám:
 +3613911400
Email:
Weboldal:


1 megjegyzés:

Unknown írta...

The King Casino Hotel | Jamul Casino & Spa
The King Casino apr casino Hotel is 출장마사지 set 1 mile south of Jamul https://jancasino.com/review/merit-casino/ Casino, 1 MPRC Blvd, Jamul, Georgia. jancasino View map. This casino offers a variety of gaming options including slots,