2017. október 25., szerda

Logopédiai ellátás óvodánkban                                     
Az idei évben, - csakúgy mint azt már az előző néhány évben is megszokhattuk - az óvodánkban a nagycsoportos korú, 5. életévüket betöltött gyermekek logopédiai ellátását a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézményének két logopédusa végzi az óvoda 3 telephelyén a 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelete szerint. A logopédusok kijárnak az óvodákba és heti egy vagy két alkalommal végeznek terápiát az érintett gyermekeknél.A 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet szerint a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

Mivel a pilisi Játékország Óvoda abban a szerencsés helyzetben van hogy két teljes állású gyógypedagógusa (logopédusa) van, az 5 évnél kisebb gyereknek is lehetőségük nyílik arra, hogy beszédhanghibáik kezelése érdekében logopédiai pösze-terápiában részesüljenek. A szülő beleegyezésével szűrjük (vizsgáljuk) a gyermekeket a nevelési év elején. Ez egy rövid, kb. 10-15 percet igénylő vizsgálat. Ez után szintén a szülő dönthet arról, hogy kéri-e gyermeke számára a terápiát. Ez természetesen kötelességekkel is jár az év folyamán. Egy füzet beszerzése mellett a szülő vállalja az otthoni gyakorlást, házi feladatok elkészítését is. A gyakorlás napi 10-15 percet vesz igénybe. Enélkül azonban a terápia hatékonysága csökken, sőt a gyermek fejlődése nem biztosított.

Azokat a gyermekeknek, akiknél 10 vagy annál több beszédhang-hiba is fennáll, javasoljuk a hallásvizsgálatot és audiológiai vizsgálatot is.
Azok a gyermekek akik pedig már elmúltak 3 évesek, de még nem, vagy csak keveset beszélnek, azaz beszédfejlettségi szintjük az életkortól elvárhatónál alulmarad megkésett beszédfejlődés terápiában részesülhetnek, melynek célja a beszédindítás, szókincsbővítés játékos feladatok által.

A korai beszédjavítás előnyei:

A több beszédhanghibával küzdő gyermeknek nem az utolsó egy évre kell besűríteni a fejlesztést, hanem mivel az már korábban megkezdődik, nagyobb esélye van arra, hogy az iskolába helyes artikulációval, tiszta beszéddel indul majd. Ez nagyon fontos a későbbi olvasás- és írástanulás tekintetében illetve befolyásolja a helyesírást is.
A terápiában az adott javítandó hang hallási differenciáló gyakorlatait is végeztetjük a gyermekkel amely szintén alapköve az írás- és olvasástanulásnak.

A korai szűrés, fejllesztés fontos prevenciós hatékonysággal is bír. A későbbi részképesség-zavarok,tanulási zavarok megelőzése is célunk ezáltal. Ha egy-egy részképesség- területen problémát látunk, azt a szülő felé is jelezzük, akinek aktívan részt kell vennie a terápiában, fejlesztésben.A logopédiai munka tevékenységei:

  • Szűrés
  • A beavatkozást igénylő gyermekek/tanulók logopédiai vigsgálata
  • További vizsgálatok megszervezése
  • Logopédiai vizsgálati vélemény készítése
  • A vizsgálati eredmények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése
  • Rendszeres fejlesztés
  • A beavatkozási hipotézis helyességének és hatékonyságának vizsgálata
  • A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása
  • A fejlesztő beavatkozás dokumentálása
  • Kapcsolattartás szülőkkel,pedagógusokkal, ill. a gyermeket kezelő más szakemberekkel


Kérjük a szülőket,ha kérdésük,problémájuk van,keressék bátran az óvoda gyógypedagógusait(logopédusait)!Legyen szó akár az éppen zajló terápiákról,észrevételekről, vagy ha gyermekükkel kapcsolatban segítséget szeretnének kérni!