2019. május 13., hétfő

Adatkezelési Tájékoztató


Adatkezelési Tájékoztató
A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
A weboldal üzemeltetője
(a továbbiakban: Adatkezelő):
Pilisi Játékország Óvoda
Elérhetőségeink:
Postai címünk:
2721 Pilis, Rákóczi u. 42.
Email címünk:
ovodapilis@gmail.com
Telefonszámunk:

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:
Dr. Fejes Péter
Elérhetősége:
drfejes.peter@hanganov.hu

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.
Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze nekünk fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám:
 +3613911400
Email:
Weboldal:

A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?
A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan. A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.
Az adatkezelés célja
A weboldalunkra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
A kezelt adatok köre
A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, amelyek a weboldal programkódja által értelmezhető információkat tartalmaznak.
A funkcionális sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.
Az adatkezelés időtartama
A weboldalunkon alkalmazott funkcionális süti érvényessége ideje 1 év, ugyanakkor e hosszabb érvényességi idejű süti tartalmához weboldalunk kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és a sütiket időközben nem törölte le arról.
Jogérvényesítés
A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.
A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.
További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk az óvodánkat érintő rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.
Az adatkezelés célja
A weboldal látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre
A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény. program szervezőjétől, amennyiben nem intézményünk szervezte azt.
Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.
Kik ismerhetik meg az adatokat?
A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.
Hozzászólásokkal kapcsolatban adatok
Weboldalunk csoportokhoz kapcsolódó, illetve egyéb tematikus blog aloldalain elhelyezett bizonyos tartalmakhoz lehetőség van hozzászólást írni. A hozzászólást Google Fiók használatával, név és weboldal cím (URL) megadásával, illetve név megadása nélkül (anonim módon) egyaránt lehetősége van megtenni.
Az adatkezelés célja
Szabad véleménynyilvánítás biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre
Attól függően, hogy a hozzászólás beküldése során melyik azonosítási módot választaja, az alábbi adatokat kezelhetjük:
·         név,
·         saját honlap címe,
·         Google fiók adatai (név, email cím).
Az adatkezelés időtartama
A hozzászólása során megadott személyes adatait önkéntes hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig kezeljük.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Személyes adatai törlését fenti elérhetőségeinken keresztül kérheti.

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.
Az adatkezelés célja
Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja
Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre
A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:
·         név,
·         email cím,
·         telefonszám,
·         cím (postacím).
Az adatkezelés időtartama
A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.
Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.
Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).
Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.
Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.
A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

2017. október 25., szerda

Logopédiai ellátás óvodánkban                                     
Az idei évben, - csakúgy mint azt már az előző néhány évben is megszokhattuk - az óvodánkban a nagycsoportos korú, 5. életévüket betöltött gyermekek logopédiai ellátását a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézményének két logopédusa végzi az óvoda 3 telephelyén a 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelete szerint. A logopédusok kijárnak az óvodákba és heti egy vagy két alkalommal végeznek terápiát az érintett gyermekeknél.A 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet szerint a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

Mivel a pilisi Játékország Óvoda abban a szerencsés helyzetben van hogy két teljes állású gyógypedagógusa (logopédusa) van, az 5 évnél kisebb gyereknek is lehetőségük nyílik arra, hogy beszédhanghibáik kezelése érdekében logopédiai pösze-terápiában részesüljenek. A szülő beleegyezésével szűrjük (vizsgáljuk) a gyermekeket a nevelési év elején. Ez egy rövid, kb. 10-15 percet igénylő vizsgálat. Ez után szintén a szülő dönthet arról, hogy kéri-e gyermeke számára a terápiát. Ez természetesen kötelességekkel is jár az év folyamán. Egy füzet beszerzése mellett a szülő vállalja az otthoni gyakorlást, házi feladatok elkészítését is. A gyakorlás napi 10-15 percet vesz igénybe. Enélkül azonban a terápia hatékonysága csökken, sőt a gyermek fejlődése nem biztosított.

Azokat a gyermekeknek, akiknél 10 vagy annál több beszédhang-hiba is fennáll, javasoljuk a hallásvizsgálatot és audiológiai vizsgálatot is.
Azok a gyermekek akik pedig már elmúltak 3 évesek, de még nem, vagy csak keveset beszélnek, azaz beszédfejlettségi szintjük az életkortól elvárhatónál alulmarad megkésett beszédfejlődés terápiában részesülhetnek, melynek célja a beszédindítás, szókincsbővítés játékos feladatok által.

A korai beszédjavítás előnyei:

A több beszédhanghibával küzdő gyermeknek nem az utolsó egy évre kell besűríteni a fejlesztést, hanem mivel az már korábban megkezdődik, nagyobb esélye van arra, hogy az iskolába helyes artikulációval, tiszta beszéddel indul majd. Ez nagyon fontos a későbbi olvasás- és írástanulás tekintetében illetve befolyásolja a helyesírást is.
A terápiában az adott javítandó hang hallási differenciáló gyakorlatait is végeztetjük a gyermekkel amely szintén alapköve az írás- és olvasástanulásnak.

A korai szűrés, fejllesztés fontos prevenciós hatékonysággal is bír. A későbbi részképesség-zavarok,tanulási zavarok megelőzése is célunk ezáltal. Ha egy-egy részképesség- területen problémát látunk, azt a szülő felé is jelezzük, akinek aktívan részt kell vennie a terápiában, fejlesztésben.A logopédiai munka tevékenységei:

  • Szűrés
  • A beavatkozást igénylő gyermekek/tanulók logopédiai vigsgálata
  • További vizsgálatok megszervezése
  • Logopédiai vizsgálati vélemény készítése
  • A vizsgálati eredmények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése
  • Rendszeres fejlesztés
  • A beavatkozási hipotézis helyességének és hatékonyságának vizsgálata
  • A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása
  • A fejlesztő beavatkozás dokumentálása
  • Kapcsolattartás szülőkkel,pedagógusokkal, ill. a gyermeket kezelő más szakemberekkel


Kérjük a szülőket,ha kérdésük,problémájuk van,keressék bátran az óvoda gyógypedagógusait(logopédusait)!Legyen szó akár az éppen zajló terápiákról,észrevételekről, vagy ha gyermekükkel kapcsolatban segítséget szeretnének kérni!2017. augusztus 21., hétfő


Kedves Szülők!


2017. augusztus 28-án (hétfő) nevelés nélküli nap lesz az óvodában, a 2012012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3 § (5), (6) bekezdése értelmében. A nevelés nélküli napon ügyeleti ellátást tudunk biztosítani Pilisi Játékország Óvodában (Pilis, Rákóczi út 42.) azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek az elhelyezését a család ezen a napon nem tudja megoldani.

Kérjük, az óvónőknél mielőbb jelezni szíveskedjenek, hogy igénylik-e gyermekük részére a fenti napon az óvoda által nyújtandó ügyeleti ellátást.


Együttműködésüket  köszönjük.

Óvodavezetés

Meghívó


Tisztelt Szülők!


Pilisi Játékország Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre újonnan felvételt nyert, és valamennyi előfelvételis nyilvántartásba vett gyermekek szülei számára tanévnyitó szülői értekezletet tartunk


2017. augusztus 28-án (hétfő) 1600 órakor


Pilisi Játékország Óvodában (Rákóczi út 42.), melyre szeretettel meghívjuk.


Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a szülői értekezleten gyermekek nélkül vegyenek részt.Pilis, 2017. augusztus 18.