2021. december 5., vasárnap

Tájékoztatás rendkívüli szünet elrendeléséről

Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében hivatalból eljárva
a PILISI JÁTÉKORSZÁG ÓVODA MESERÉT TAGINTÉZMÉNYBEN ( cím: 2721 Pilis, Kávai út 19. feladatellátási hely azonosítója: 002; a továbbiakban: Intézmény) a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt 2021.12.06.-2021.12.11. közötti időszakban
a KISCSIKÓ csoport vonatkozásában rendkívüli szünetet rendel el.

Azon gyermekek akik 2021. december 2-án és december 3-án nem voltak a csoportban és igénybe kívánják venni az óvodát, azoknak csak ügyeletet tudunk biztosítani.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése és a fent idézett Korm. rendelet alapján, figyelemmel az Nkt. 30. § (5) bekezdésében foglaltakra, a Hivatal felügyeleti szerveként utasította a Hivatalt, hogy a nevezett Intézményben észlelt koronavírusos megbetegedések miatt gyakorolja az Nkt. 30. § (5) bekezdése szerinti jogkörét, és rendeljen el rendkívüli szünetet.

December 13-án hétfőn jöhetnek az érintett gyermekek ismét az óvodába.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét! Megértésüket köszönjük!
Orbán Péterné
intézményvezető

2021. november 23., kedd

Tájékoztatás COVID

 Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának alábbi döntéséről:

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy gyermeke a Pilisi Játékország Óvoda Margaréta csoportjában koronavírus pozitív személlyel került szoros kontaktusba 2021.11.19-n. Az érintett védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyeknek jelenleg hatályos eljárásrend alapján a pozitív személlyel történt utolsó találkozástól számított 10 napos járványügyi megfigyelést kell betartani, szigorúan otthon kell maradni 2021.11.28. 24.00 óráig.

Az érintettek nagy számára való

tekintettel a hatósági megfigyelésről szóló határozat kiadására nem kerül sor.
Minden védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személy, aki a pozitív teszt eredményű személlyel kontaktusba került, fokozottan figyeljen a higiénés szabályok betartására!
Ha bármilyen, a betegséggel kapcsolatba hozható tünetet észlel, háziorvosával telefonon keresztül vegye fel a kapcsolatot.
A betegség leggyakoribb tünetei
•A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
•Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
•Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
•Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.
•Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.

Tisztelettel: Horváthné Heiszmann Mariann

közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző

2021. november 16., kedd

 

Tájékoztatás az iskolakezdés halasztásával (óvodában maradás) 
és a hat éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban
a 2022/2023 tanévre vonatkozóan


Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba (augusztus 31-ig a 6. életév betöltése) lépő gyermek még egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön. Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek 6 éves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő a Hivatal döntésének véglegessé válása után nem változtathatja meg szándékát. Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni. 

Ha a szülő 2022. január 18-ig kézhez kapja a Pedagógiai  Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai  nevelésiben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni.

A részletes tájékoztató és 2021. december végétől a kéreleműrlap az Oktatási Honlapján érhető el:
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása
www.oktatas.hu /Köznevelés/Tankötelezettség/Tankötelezettség korábbi megkezdése

Elérhetőségek:
levelezési cím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982
e-mail:              ovoda@oh.gov.hu
telefon:             (+36-1)374-2310; (+36-1)374-2414; (+36-1)374-2268; (+36-1)374-2404

Kérelmező: a kérelmet a szülő/gyám vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.
A kérelem tartalma: a javasolt kéreleműrlap már 2021. december végétől elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján. (www.oktatas.hu)
A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékletet csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvodai fejlettségi napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény. Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről. 
Határidő: A kérelmeket 2022. január 18-ig lehet benyújtani. A január 18-i határidő lejártát követően benyújtott kérelmeket az Oktatási Hivatal még méltányossági alapon sem fogadhatja be.

A kérelem beküldése:
  • az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül elektronikus úton, VAGY 
  • a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal Budapest 1982
A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni!2021. november 11., csütörtök

 

Tájékoztatás a Márton napi lámpás felvonulás elmaradásáról

 

Kedves Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pilisi Játékország Óvoda holnapra (2021.11.11.) tervezett Márton napi lámpás felvonulása elmarad mindhárom intézményben, mivel a koronavírus járvány okán az EMMI rendkívüli szünetet rendelt el egy csoportban.

Köszönjük a felajánlott süteményeket, de ebben a helyzetben ezeket sem tudjuk felelősséggel befogadni.

A tökfaragó versenyre behozott alkotásokat mindenkinek köszönjük! A délelőtt folyamán a gyermekek saját csoportjaikban elevenítik fel a Márton napi hagyományokat, melynek keretében értékeljük és díjazzuk a munkákat.

Kérünk mindenkit, hogy a kiírásnak megfelelően az intézményeket csak maszkban és gyermekenként egy felnőtt kísérettel látogassák!

Mindenkinek jó egészséget kívánunk, vigyázzunk egymásra!

Megértésüket köszönjük!

Óvoda dolgozói

2021. július 21., szerda

 

Kedves Szülők!

 

2021. július 26. – 2021. augusztus 19. közötti időszakban, a Pilisi Játékország Óvoda (Rákóczi út 42.) zárva tartása alatt az óvodai ügyintézés

(beíratás, óvodalátogatási igazolás kiadása)

kizárólag kéthetente szerdánként 800-1200

történik! (Rákóczi út 42.)

Első ügyeleti nap: 2021.07.28.

 

A gyermekek ügyeleti ellátása a Meserét tagintézményben (Kávai út 19.) történik.

Kérjük fentiek figyelembe vételét, és betartását!

 

Köszönettel: Óvodavezetés